“Wijsheid is de kracht van succes!”
Boekenlijst
Op veler verzoek hierbij een lijst met aanbevolen boeken.

Auteurs:

Auteur: Christiane Beerlandt

De sleutel tot zelfbevrijding
Na een eerste deel met praktische wenken over hoe je het leven in eigen hand kunt nemen, gaat het boek diep in op de psychische, emotionele en mentale achtergronden van meer dan 1.300 ziekten en kwaaltjes.

Leven
Je voelt je ziek, depressief of ongelukkig. Je wilt dit veranderen, maar hoe doe je dat? Christiane Beerlandt leert je om bewust veranderingen aan te brengen.

Signalenboek 1, 2, 3, 4, 5
Het leven geeft talloze signalen die voor ons van groot belang zijn. De vijf signalenboeken van Christiane Beerlandt geven inzicht in de betekenis van gebeurtenissen, verschijnselen, ziektes en andere signalen op je levenspad. Wat hebben ze te zeggen? Elk signaal is gekoppeld aan een advies.

De nieuwe dagen
Nieuwe dagen bieden zich aan bij mensen die er nu – vol vreugde – voor kiezen om niet langer verder te leven op basis van overtuigingen als ‘we moeten lijden, aftakelen en doodgaan’. Een eeuwigdurend transformatieproces begint. Het lichaam vernieuwt zich en de dood bestaat niet meer.

De hoorn des overvloed
Dit boek neemt je mee op een ontdekkingsreis door het dierenrijk. Wist je dat eeuwenoude culturen elke diersoort al een specifieke betekenis gaven? Elke diersoort heeft een eigen karakter, psyche en aard én een belangrijke boodschap voor ons mensen.

Als dieren konden spreken
In dit boek gebruikt de auteur haar uitzonderlijke gaven om de oertaal van de dieren te doorgronden. Via meditatie ontvangt zij uitgebreide informatie over de betekenis van de relatie tussen mens en dier. Bij ieder dier geeft ze een erbij behorende psychische constellatie en verdere informatie zodat men aan de hand hiervan een beeld of boodschap krijgt.

Auteur: Eckhart Tolle

De kracht van het NU
Iedereen kan zich van psychische pijn verlossen. Tenminste, als we ons overgeven aan het NU. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat om ons ware zelf te omarmen. De grootste blokkade om in het NU te komen wordt gevormd door onze relaties. Hoe kunnen we deze wijs benutten, zodat ze ons toegang geven tot verlichting?

De nieuwe aarde
De nieuwe aarde geeft een blauwdruk van een samenleving die gebaseerd is op spirituele waarden. Het ego-gerichte bewustzijn maakt plaats voor een collectieve bewustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte en dichtheid verliezen en transparant worden voor het licht van bewustzijn. Eckhart Tolle vertelt ook hoe we deze verschuiving in onszelf kunnen versnellen.

Een met alle leven
De wereld is op een belangrijk kruispunt aangekomen. Het ego-gerichte bewustzijn maakt plaats voor een collectief bewustzijn. We verliezen onze zwaarte en dichtheid en worden transparant voor het licht van bewustzijn. ‘Eén met alle leven’ is een selectie van sprekende teksten uit De nieuwe aarde.

Auteur: Paulo Coelho

De alchemist
De Andalusische schaapherder Santiago wil weten hoe de wereld in elkaar zit. Hij onderneemt hiertoe een speurtocht, die hem naar Egypte brengt. Hier ontmoet hij de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart waarin de waarheden over onszelf verscholen liggen.

De Zahir
Een internationaal beroemde schrijver is zo druk met zijn literaire werk dat hij zich langzaam verwijdert van zijn vrouw. Toch was zij juist degene die hem aanmoedigde om te doen wat hij wilde doen: een boek schrijven. Het boek verspreidt zich over de wereld. Maar op het toppunt van zijn roem neemt zijn vrouw het besluit om oorlogscorrespondente te worden. Dan verdwijnt ze opeens. Men verdenkt de schrijver ervan dat hij hier iets mee te maken heeft. Er volgt een zoektocht naar zijn verdwenen geliefde, die hem de ruimte geeft na te denken over de liefde.

De strijders van het licht
In ‘De strijders van het licht’ verzamelt Coelho 133 levenswijsheden. Zo openbaart zich de strijder die in ieder van ons aanwezig is en kan vechten voor zijn dromen.

Auteur: Spencer Johnson

Wie heeft mijn kaas gepikt?
In ‘Wie heeft mijn kaas gepikt’ is kaas de metafoor voor wat we in het leven nastreven: een interessante baan, een warme relatie, geld, bezit, gezondheid en spiritueel evenwicht. Als de kaas gepikt is, reageert ieder op zijn eigen manier. De een wordt overweldigd door strijdlust, terwijl de ander bij de pakken neer gaat zitten. Hebben we onze ‘kaas’ weer gevonden, dan is de neiging groot ons eraan vast te klampen. Een boek over de angst voor veranderingen, angsten overwinnen en nieuwe kansen scheppen.

Het gegeven moment
‘Het gegeven moment’ bouwt in zekere zin voort op ‘Wie heeft mijn kaas gepikt?’ Het beantwoordt de vraag: ‘Hoe blijf ik in het Heden, zodat ik effectiever omga met mijn tijd?’ Hoe vaak zitten we onszelf niet dwars met zorgen over de toekomst of frustraties omtrent het verleden? Johnson leert ons op aanschouwelijke wijze hoe we die barrières weg kunnen nemen.

Auteur: Dr. Deepac Chopra

Leven in overvloed
In Leven in overvloed beschrijft Deepak Chopra de stappen naar het besef van rijkdom, gebaseerd op de werkelijke werking van de natuur. Oscar Wilde zei eens: ‘Toen ik jong was, dacht ik dat geld het belangrijkste was in het leven. Nu ik ouder ben, weet ik dat dat het is.’ Vervang geld door overvloed en je begrijpt waar dit boek over gaat. Want ‘overvloed’ is weelde, de stroom, de vrijgevigheid van het universum, waardoor elke wens in vervulling kan gaan.

Synchronisch leven
We kennen allemaal de ervaring dat sommige gebeurtenissen te toevallig zijn. Dit moedigt aan om het begrip ‘toeval’ te laten vallen en op zoek te gaan naar de verbanden die we onbewust aanvoelen zonder er precies de vinger op te kunnen leggen. Deepak Chopra is ervan overtuigd dat we contact kunnen leggen met een gebied van onbegrensde mogelijkheden in onszelf. Het heet ‘Zinvol toeval’ oftewel ‘synchroniciteit’.

Quantum genezing
Wat gebeurt er in ons lichaam als we ziek worden? En welke mechanismen spelen een rol bij het beter worden? ‘Quantumgenezing’ gaat over het genezende vermogen van de geest. Deepak Chopra, arts en specialist op het gebied van Ayurveda, legt uit dat ‘genezen’ een psychisch-mentale zaak is. De geest kan diep in het lichaam doordringen om vergissingen zoals kanker, diabetes en hart- en vaatziekten te vernietigen.

Auteur: Neale Donald Walsch

Een ongewoon gesprek met God
De auteur doet in dit boek verslag van zijn gesprekken met God. De gesprekken gaan over de mens, over goed en kwaad, over werk, over liefde, over de zin van het leven. God blijkt een intelligente, kritische en humoristische waarnemer van het leven op aarde. Zijn bemoedigende boodschap is dat de mens vooral de schepper moet zijn van zijn eigen leven.

Een nieuw gesprek met God
In ‘Een ongewoon gesprek met God’ spreken God en Neale Donald Walsch vooral over de plaats van de mens in de menselijke maatschappij; over onderwijs, over gezondheidszorg, over maatschappelijke problemen. God blijkt ook op dit gebied onverwachte, en soms verbazingwekkend ongecompliceerde visies op de wereld te hebben. God heeft er vertrouwen in dat we al doende leren om de aarde leefbaar te houden.

Een derde gesprek met God
‘Een derde gesprek met God’ gaat in op universele vragen die elk mens zich wel eens stelt. Wat is de dood? Wat is er na de dood? Wat is het heelal? Wie of wat is er nog meer in het heelal? Maar ook over opvoeding, huwelijk, de zin van het leven en vele andere onderwerpen vind je hier inspirerende inzichten.

Auteur: Barry Long

Wat is wijsheid
‘Je dagelijkse tegenstander is het denken. Het is het denken dat piekert, zich woelt in sterk wisselende emoties. Het is het denken dat je in de steek laat, omdat het niet inziet hoe mechanisch het is. Dus wie bevrijd is van het dwangmatige denken, wordt natuurlijk en authentiek. Dat is dus wat ons te doen staat. We moeten meester worden van ons denken.

Stil van binnen
Stil van binnen geeft een overzicht van spirituele disciplines en inzichten die kunnen leiden tot een groter zelfinzicht. Long geeft op een heldere manier richting aan de weg naar binnen. ‘Stil zijn van binnen´ geeft aanwijzingen voor mediteren, omgaan met gebed als meditatievorm, relaties en spirituele tradities.

Auteur: Wayne Dyer

Niet morgen maar NU
Volgens dr. Wayne Dyer hebben we allemaal een mentale achilleshiel, bewust of onbewust. Hierdoor vallen we vaak terug in onproductief gedrag, waardoor we nooit werkelijk gelukkig of succesvol worden. Wayne Dyer leert ons in dit boek hoe we deze zwakheden kunnen opsporen en hoe we kracht en inspiratie kunnen vinden zonder belemmerd te worden door onze kwetsbare plekken.

De cirkel is rond
'De cirkel is rond' is het laatste en complete boek van Wayne Dyer. In 'De cirkel is rond' blikt Wayne Dyer terug op zijn veelbewogen leven. Aan de hand van persoonlijke verhalen, anekdotes en ontboezemingen geeft Dyer inzicht in de levenslessen of de synchroniciteit die daarmee verbonden zijn. En dan blijkt dat niets in het leven voor niets is geweest! Wayne Dyer is een internationaal bestsellerauteur en vermaard spreker en heeft tientallen bestsellers op zijn naam staan, die in vele talen zijn verschenen.

Vervul je wensen door de kracht van fantasie
Het grootste cadeau dat je hebt gekregen, is je fantasie. Alles wat er is, was ooit een droom. En alles wat er ooit zal zijn, moet eerst gefantaseerd worden. Als je het gevoel aanneemt alsof je wensen al vervuld zijn - en je je niet laat afl eiden door de buitenwereld - dan zul je ontdekken dat het mogelijk is, door spiritueel bewustzijn, te worden wie je moet zijn. Na de Tao heeft Dyer nu, voor de eerste keer, het Joodse mystieke gedachtegoed bestudeerd. Als je het lef hebt je gelijk te stellen aan God, dan zullen je wensen in vervulling komen.

Stop! Geen excuses meer
Stop met je verschuilen achter excuses en ontdek je eindeloze potentieel! Het is vaak ontzettend moeilijk om de destructieve denkgewoontes te doorbreken die je al vanaf je jeugd met je meedraagt. Deze worden continu goedgepraat met excuses als: Het is te laat om nu nog te veranderen Als ik zou veranderen, zou dat mijn leven overhoop halen Zo ben ik altijd geweest In `Stop! Geen excuses meer onthult Wayne Dyer hoe je de negatieve denkpatronen kunt veranderen die verhinderen dat je de hoogste niveaus van geluk, succes en gezondheid bereikt. Wayne Dyer daagt je uit om die excuses voor eens en voor altijd de deur uit te doen en je dromen nu echt waar te maken! Dr. Wayne W. Dyer is een internationaal bekende auteur en spreker op het gebied van persoonlijke groei; hij wordt ook wel `father of motivation genoemd. Hij heeft tientallen bestsellers op zijn naam staan en verscheen onder andere in `The Today Show en bij Oprah Winfrey.

Geen zee te hoog
De weg naar meer voldoening, beter functioneren en intenser genieten. Adviezen voor het ontwikkelen van een onafhankelijke levensstijl.
Gratis
videolessen
Bekijk gratis introductielessen en videolessen!
Filosofisch Leiderschap
Een cursus voor ondernemers en managers.
Praktische filosofie
Een cursus voor wie meer diepgang en geluk zoekt.